สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายธรรมนูญ  เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา ครุฑแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแนวทางในการบูรณาการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมมุขหน้าชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน