สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วันนี้ 23 กันยายน 2565  นายธรรมนูญ  เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวภัสทรียา คุ้มบ้าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ