สอจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายธรรมนูญ  เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางเฉลิมศรี หลักดี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วย นางสาวสุมล พาลแสง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน