คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Tab Icon 2
วารสารออนไลน์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.02.2566
0

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566 “ภูเก็ตเกมส์”

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.02.2566
0

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.02.2566
0

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) “กิจกรรมการพัฒนาระบบ MSME Scoring ภายใต้งาน Data Exchange/open Data”

กสทช. บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานสาธารณะ เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง
06-06-2565 เปิดดู : 3 0 หน้า

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

24.11.2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบรายจ่ายอื่น

14.11.2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27.09.2565

ราคากลางค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27.09.2565

ราคากลางค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

19.10.2565

ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง

19.10.2565

ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง

05.01.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

13.12.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02